maanantai 12. joulukuuta 2011

Strategiaa ja aamukahvia

Osallistuin tänä aamuna virastomme henkilökunnalle järjestettyyn aamukahvitilaisuuteen, jossa lanseerattiin sisäisesti uusittu visiomme, strategiamme ja toimintaamme ohjaavat periaatteet. Kuluneen vuoden aikana näitä linjauksia on pääjohtajamme Asta Sihvonen-Punkan johdolla skarpattu ja viety eteenpäin. Prosessiin ovat osallistuneet johtoryhmä ja koko henkilöstö. Kuten edellisessä kirjoituksessa mainitsin, nousee rohkeus ja edelläkävijyys entistäkin selvemmin esiin niissä ajatuksissa, joita kohti haluamme toimintaamme suunnata.

Olemme viestinnän tulosalueen kesken (kuten meillä osastoja nimitetään) kuluneen syksyn aikana keskustelleet useampaan otteeseen strategian näkymisestä kaikessa siinä, mitä teemme. Miten uusi strategia ja siihen olennaisesti linkittyvät muut linjaukset näkyvät viestintästrategiassamme? Entä ihan käytännön operatiivisella tasolla esimerkiksi asiakaslehdessämme, uudistuksen alla olevassa verkkopalvelussamme tai sosiaaliseen mediaan osallistumisessa?

Vastaus on periaatetasolla helppo: tietysti ne näkyvät ja niiden kuuluukin näkyä. Luontevimmin yhtymäkohtia sosiaalisen median läsnäololle löytyy määritellyistä kriittisistä menestystekijöistämme ja toimintaamme ohjaavista periaatteista. Molemmista löytyvät selkeästi mainittuna aktiivisuus, osallistuminen, keskusteluyhteys ja vaikuttaminen. Mikä muu kuin sosiaalinen media voisi allekirjoittaa kaiken tämän yhtä luontevasti?

Toimintaa ohjaavissa periaatteissamme (joita myös arvoiksi monissa organisaatioissa kutsutaan) nimetään myös ennakoivuus. Ainakin oma kokemukseni on, että sosiaalisen median kanavat tarjoavat oivallisen paikan tulevaisuuden tuulien haisteluun ja vaimeiden signaalien havainnointiin, sosiaalinen media kun on kuuntelua vähintään yhtä paljon kuin aktiivista omaa tuottamista. Voisiko ennakoinnin yksi lähde olla sosiaalinen media? Miksei voisi.

Jotta strategia pysyisi viestinnän tekemisen päivittäisenä ohjenuorana myös tulevaisuudessa, saimme matkaamme muistikirjan, jonka välilehdiltä linjaukset löytyvät. Minun muistikirjastani löytynee lähiviikkoina niiden (ja kahvitahrojen) lisäksi myös blogi-ideointia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti